Home »

Vũ Thị Yến Dạy môn: Toán cấp 1,2 Văn cấp 1, Hóa cấp 2,3 Sinh cấp 2

Dạy môn: Toán cấp 1, Văn cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Sinh cấp 2, Hóa cấp 3
Nghề nghiệp
Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
Kinh nghiệm gia sư : lớp 1

Khu vực dạy: TP Hải Dương

 

Categories: , , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi