Home »

Vũ Thị Trang- Dạy môn Văn cấp 2.

Category: Tags: ,

Description

  • Tên gia sư: Vũ Thị Trang.
  • Hiện là: Giáo viên.
  • Nhận dạy:  cấp 1,2
  • Các môn:  Toán cấp 1, Văn cấp 1,2.
  • Khu vực:  TP. Hải Dương, Nam Sách.
  • Yêu cầu lương tối thiểu:  theo thỏa thuận
  • Thông tin khác: kinh nghiệm dạy nhiều năm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi