Home »

Triệu Thu Hà Dạy môn: Toán cấp 1, Văn cấp 1, Toán cấp 2, Văn cấp 2, Sinh cấp 2, Văn cấp 3, Sinh cấp 3

Dạy môn: Toán cấp 1, Văn cấp 1, Toán cấp 2, Văn cấp 2, Sinh cấp 2, Văn cấp 3, Sinh cấp 3
Nghề nghiệp
Sinh viên trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương
Kinh nghiệm gia sư :Đã có kinh nghiệm gia sư các lớp 7, 5, 4, 1.
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Categories: , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi