Home »

Phan Thị Thương Dạy môn: Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Sinh cấp 2

Dạy môn: Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Sinh cấp 2
Nghề nghiệp
Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Kinh nghiệm gia sư :
Đã dạy toán và hóa cho học sinh lớp 8
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Categories: ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi