Home »

Phạm Thu Trang (ms:0006) Toán, Văn cấp 1,2 Lý ( cấp 2), Hoá (cấp 2)

(2 customer reviews)

Môn dạy:
Toán cấp 1, Văn cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Lý cấp 2, Văn cấp 2,
Kinh nghiệm gia sư :
Đã có kinh nghiệm 2 năm đi dạy gia sư, có kinh nghiệm sư phạm, chăm chỉ, luôn cố gắng tạo ra động lực học cho các  em học sinh
Khu vực dạy
TP Hải Dương


2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi