Home »

Phạm Thị Hồng Nga Dạy môn: Toán cấp 1,2 Anh cấp 1, Văn cấp 1, Hóa cấp 2,3 Sinh cấp 2,3

Dạy môn: Toán cấp 1, Anh cấp 1, Văn cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Sinh cấp 2, Hóa cấp 3, Sinh cấp 3
Nghề nghiệp
Sinh viên trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
Kinh nghiệm gia sư :
Đã có 5 năm kinh nghiệm gia sư tại nhà.
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Categories: , , , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi