Home »

Phạm Thị Dung Toán,Văn, Anh cấp 1, Toán,Hóa, Lý, Anh, Văn,Sinh cấp 2

Dạy môn: Toán cấp 1, Anh cấp 1, Văn cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Lý cấp 2, Anh cấp 2, Văn cấp 2, Sinh cấp 2
Nghề nghiệp
Sinh viên đại học kĩ thuật y tế Hải Dương
Kinh nghiệm gia sư :
Từng gia sư toán văn anh cho học sinh lớp 3
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Categories: , , , , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi