Home »

Nguyễn Thị Ngát Dạy môn Toán Văn Anh Lý Hoá Sinh ( cấp 1,2,3)

Dạy môn: Toán cấp 1, Anh cấp 1, Văn cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Lý cấp 2, Anh cấp 2, Văn cấp 2, Sinh cấp 2, Toán cấp 3, Anh cấp 3, Văn cấp 3, Lý cấp 3, Hóa cấp 3, Sinh cấp 3
Nghề nghiệp
Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Kinh nghiệm gia sư :
Gia sư lớp 6 và lớp 7 môn Toán trong 3 năm liền
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Categories: , , , , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi