Home »

Nguyễn Thi Hường Dạy môn: Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Lý cấp 2

Dạy môn: Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Lý cấp 2
Nghề nghiệp giáo viên
Kinh nghiệm gia sư :
Giáo viên giỏi có 5 năm kinh nghiệm tại các trường THCS. Đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện!
Khu vực dạy
TP Hải Dương, Nam Sách, Thanh Hà

Categories: , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi