Home »

Nguyễn Thị Hồng Phượng Dạy môn: Anh cấp 1, Anh cấp 2

Dạy môn: Anh cấp 1, Anh cấp 2
Nghề nghiệp
Cử nhân khoa quản trị du lịch
Kinh nghiệm gia sư :
Tiếng anh giao tiếp tốt, dạy ngữ pháp vững, kết hợp dạy ôn luyện theo chuyên đề hoặc bài trong sgk

Khu vực dạy

Bình Giang
Category:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi