Home »

Nguyễn Thị Hải Yến Dạy môn: Toán cấp 1, Anh cấp 1

Dạy môn: Toán cấp 1, Anh cấp 1
Nghề nghiệp
Giáo viên trường tiểu học Bình Hàn
Kinh nghiệm gia sư :
3 năm kinh nghiệm gia sư
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Categories: ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi