Home »

Nguyễn Đức Anh Dạy môn: Toán cấp 1, 2, 3

Dạy môn: Toán cấp 1, Toán cấp 2, Toán cấp 3
Nghề nghiệp
Kinh tế quốc dân
Kinh nghiệm gia sư :
Đã có kinh nghiệm dạy gia sư từ năm 2008. Trước chủ yếu giảng dạy trên Hà Nội. Từ tháng 9/2017 chuyển về Hải Dương, đã tham gia dạy cho một số học sinh và nhóm học sinh toán lớp 8 và lớp 9.
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Category:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi