Home »

Nguyễn Danh Sơn Dạy môn: Toán cấp 2, Lý cấp 2, Toán cấp 3, Lý cấp 3

Dạy môn: Toán cấp 2, Lý cấp 2, Toán cấp 3, Lý cấp 3
Nghề nghiệp
Accounting Department CP Vietnam Coporation
Kinh nghiệm gia sư :
– Gia sư toán cho học sinh lớp 8-9 trong thời gian làm sinh viên.
– Trong thời gian học phổ thông liên tục nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường.
– Kiến thức tốt môn Toán và Lý, đặc biệt là hình học
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Categories: ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi