Home »

Nguyễn Bích Ngọc Dạy môn: Toán cấp 2, Toán cấp 3

Dạy môn: Toán cấp 2, Toán cấp 3
Nghề nghiệp
Giáo viên dạy hợp đồng ơ truong THPT Hà Bắc Thanh Hà
Kinh nghiệm gia sư :
Đã có kinh nghiệm dạy các em cấp 2, cấp 3 nhiều năm.
Khu vực dạy
TP Hải Dương, Gia Lộc

Category:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi