Home »

KIỀU GIANG- Gia sư Toán, Tiếng Anh.

Description

  • Mã số: 0068.
  • Tên gia sư: Kiều Giang.
  • Hiện là: Sinh viên.
  • Trường: ĐH Kĩ thuật y tế Hải Dương.
  • Nhận dạy:  cấp 1,2.
  • Các môn:  Toán, Tiếng Anh.
  • Khu vực:  tp Hải Dương.
  • Yêu cầu lương tối thiểu:  theo thỏa thuận.
  • Thông tin khác:  kinh nghiệm gia sư lớp 3, lớp 7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi