Home »

HUYỀN LINH- Gia sư Toán, Tiếng Việt.

Description

  • Mã số: 0129.
  • Tên gia sư: Huyền Linh.
  • Hiện là: Sinh viên.
  • Trường: ĐH Kĩ thuật y tế Hải Dương.
  • Nhận dạy:  cấp 1.
  • Các môn:  Toán, Tiếng Việt.
  • Khu vực:  tp Hải Dương.
  • Yêu cầu lương tối thiểu:  theo thỏa thuận.
  • Thông tin khác:  chuyên kèm các lớp cấp 1, đặc biệt lớp 5.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi