Home »

Dương Thị Nhung Dạy môn: Toán cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Hóa cấp 3

Dạy môn: Toán cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Hóa cấp 3
Nghề nghiệp
giáo viên trường THPT Gia Lộc
Kinh nghiệm gia sư :
Đã có kinh nghiệm gia sư trong 4 năm đại học.
TP Hải Dương
Ảnh hồ sơ

Categories: ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi