Home »

Dương Hồng Nhung Dạy môn Toán cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Hóa cấp 3

Dạy môn: Toán cấp 1, Toán cấp 2, Hóa cấp 2, Hóa cấp 3
Nghề nghiệp
Giáo viên trường THPT Gia Lộc
Kinh nghiệm gia sư :
Đã có kinh nghiệm gia sư các môn toán, hoá 4 năm.
Khu vực dạy
TP Hải Dương, Gia Lộc, Thanh Miện

Categories: ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi