Home »

Đỗ Trần Thị Quý Dạy môn: Toán cấp 1, Văn cấp 1

Dạy môn: Toán cấp 1, Văn cấp 1
Nghề nghiệp
Sinh viên trường CĐ Dược TW Hải Dương
Kinh nghiệm :
Đã có kinh nghiệm gia sư, giảng dạy nhiệt tình, dễ hiểu.
Khu vực dạy TP Hải Dương

Categories: ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi