Home »

Đào Thị Hoàn Dạy môn: Anh cấp 1, Anh cấp 2

Dạy môn: Anh cấp 1, Anh cấp 2
Nghề nghiệp
Sinh viên khoa sư phạm Tiếng Anh Trường cao đẳng Hải Dương
Kinh nghiệm gia sư :
Có kinh nghiệm gia sư 3 năm. Là sinh viên năng động có nhiêu thành tích trong khoa
Khu vực dạy
TP Hải Dương

Category:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi