Home »

Đặng Thị Tú Giang Dạy môn: Toán cấp 1, 2 Hóa cấp 2, Lý cấp 2, Sinh cấp 2

Dạy môn: Toán cấp 1, 2 Hóa cấp 2, Lý cấp 2, Sinh cấp 2
Nghề nghiệp
Sinh viên trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương
Kinh nghiệm gia sư :
Dạy toán một bé lớp 1 và một bé lớp 5. Dạy Toán,Lý, Hoá một bé cấp 2.

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Categories: , , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonL/H gia sư giỏi